Mersin CityLab
a collaborative planning space
en | tr

#7

20 Şubat 2019


Rainproof Müftü Çalıştayı

2030 yılına kadar Yağmur Geçirmez Müftü'ye nasıl ulaşılır?

Müftü Nehri, Mersin şehrinin önemli yeşil ve mavi koridorlarından biridir.Nehir belirli mevsimlerde taşkın yaşar ve bunun için  kamusal ve özel yüzeylerde ilave tamponlama ve depolama kapasitesi gerekir.Bu yöntem Müftü Nehri boyunca yer alan mahallelerde; doğal su yönetimi, biyolojik çeşitliliği artırabilir ve sulama gibi düşük dereceli uygulamalar için yağmur suyunun tekrar kullanılmasını sağlayabilir. Çalıştayın beklenen sonuçları; Müftü Nehri için sürdürülebilir su yönetimi ve nehir kıyısı gibi ulaşılabilir hedefler belirlemek, kurak mevsimlerde kullanmak için yeraltı suyunu yöneterek yağmur suyu toplama yöntemlerinin tanıtılması, yoğun yağış dönemlerinde taşkın riskini azaltmak için filtrelenebilir caddeleri oluşturmak; evsel ve ticari su talebini% 25 azaltarak farklı kullanım amaçları için farklı kalitedeki su seviyelerinin yeniden kullanılmasını-geri dönüştürülmesini sağlamaktır. Bu amaçla, Toroslar KentLab'ı, Irene Poortinga [Rainproof Amsterdam] ve Dr. Hudaverdi Aslan, Dr. Mehmet Ali Mazmancı, Dr. Mehmet Ali Kurt ve Dr. Mutlu Yalvaç [Mersin Üniversitesi] ile yerel belediyelerden şehir yetkilileri, ulusal su şirketi DSİ, Mersin Su ve Altyapı İdaresi'nden (MESKI) ve topluluk üyelerinden oluşan döngüsel bir su stratejileri çalıştayı düzenlemek için özel bir atölyeye ev sahipliği yapmaktadır.Daha sonra bu çalıştayın sonuçlarını, oyun oturumunu ve saha turunu kullanarak bir öneri dökümantasyonlarına katkıda bulunacaklar. Sonuçlar Döngüsel Mersin Manifestosu'na dahil edilecektir.