Mersin CityLab
a collaborative planning space
en | tr

#8

21 Şubat 2019


Kentsel Oyun İterasyonu -Yerel Ekonomi ve Kentsel Gelişme


Müftü Nehri boyunca bulunan Alsancak ve Demirtaş Mahalleleri yakın zamanda “kentsel dönüşüm bölgesi” olarak belirlenmiştir. Geleneksel kentsel dönüşüm deneyimleri, müteahhit firmaların ekonomik kaygılarının yerel halkın çevresel, sosyo-kültürel ve tarihi hassasiyetine göre daha baskın olduğunu göstermiştir. Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin prensipler, yerel halkın yerinde ve uygun fiyatlı konutlar için beklentileri en aza indirilmiştir. Bu çalıştayın amacı, Alsancak ve Demirtaş Mahallelerine yönelik döngüsel çevre prensiplerine ulaşmak için tanımlanan alternatif kentsel gelişim modelini tartışmaktır.Görüşmelerde sürdürülebilir mobilite, su, enerji, yerel ekonomi, tarımsal gıda ve döngüselliğin atık yönetimi ilkeleri üzerinde durulacak. Mersin Üniversitesi mimarlık bölümü Müftü Deresi boyunca yerel toplulukların fiziksel ve sosyal potansiyellerini araştırmak için multidisipliner bir mimari tasarım stüdyosu kurdu. Mahallelerdeki sosyal araştırmalar, mevcut yaşam koşullarının ve düşük gelirli sakinlerin günlük yaşam tarzlarının “döngüselliğin” ilkelerini uyarlanabileceğini göstermektedir. Yerel ekonomideki girdileri kullanan bu oyun seansı şu sorulara odaklanmaktadır: Göçün somut kültürel, ekonomik ve mekansal değerleri nasıl elde edilir? Gayri resmi bir yerleşimden döngüsel bir mahalleye geçmek mümkün müdür? Katılımcılar, yerel topluluk becerilerini ve Roman topluluğunun sepet örme atölyesi gibi ekonomik faaliyetleri, Yumuktepe için seramik atölyesini, höyüğün tarihi değerlerini, nehrin yeşil-mavi potansiyelini ve mahallenin yerel kimliklerini keşfedecekler. Öğleden sonra, KentLab'ların geleceği hakkında forum ve kapanış oturumu olacak. Frank Alsema, Amsterdam deneyimini Buiksloterham Mahallesi'nin KentLab'ı üzerinde sunacak. Katılımcılar, Mersin için Döngüsel Manifesto'ya yönelik öneri taslaklarına katkıda bulunacaktır.