Mersin CityLab
a collaborative planning space
en | trKent OyunuMersin Citylab ortakları Play the City’nin City Gaming yöntemini kullanarak etkileşimli bir kentsel planlama yöntemi getirmeyi amaçlıyor. Ortak oyun oturumu, yerel kentsel gelişim vizyonlarının geliştirilmesini destekleyecek ve bu vizyonları destekleyen temel projelere odaklanacaktır.Aynı zamanda çocuklardan akademisyenlere, yerel politikacılardan kültürel organizasyonlara,yerel yönetimlerin profesyonel planlama ofislerine kadar pek çok disiplinden oluşan kamuoyunda; tartışma,karar verme ve yönetme süreçleri oluşturmak hedeflenecektir.

Bir Omurga Olarak Toroslar Citylab için City Gaming

Mersin CityLab, uygulamaların bütünüyle geçerli olduğu mevcut bir planlama sisteminde işbirliğine dayalı bir şehir planlama yöntemi uygulamayı amaçlamaktadır.Lab, şehir gelişiminin resmi ve gayri resmi aktörleri tarafından, şehir geleceğini düşünen stratejik bir alan haline gelecektir.İlgili taraflar, Play the City’deki City Gaming oturumlarına katılarak, toplu olarak bilgi alışverişinde bulunabilecek ve 2019 boyunca uzun vadeli bir vizyon olarak Döngüsel Manifesto geliştirebileceklerdir.Her oyun yinelemesiyle Lab;Toroslar'ın döngüsel gelişimi için bilgi ve fikirlerin sentezlendiği; uzmanlar,katılımcı ve yeni araştırma gruplarının katıldığı bir buluşma olacaktır.Bu etkileşimli stratejik toplantılara uygulamalı atölye çalışmaları eşlik edecektir.Toplu olarak üretilen içerik; bu web sitesinde sistematik olarak rapor edilecektir ve bu içerik Döngüsel Manifestonun değişen içeriğini besleyecektir.

Döngüsel düşünme; enerjiyi, su yönetimini, malzemeyi ve insanı içeren, kentsel gelişim üzerine bütünleşik tartışmaları konu alan sistematik bir yaklaşımdır. City Gaming bu bütünsel düşünceye dayanarak oluşturulmuştur.Yeni oyun yinelemeleri  su,ulaşım, şehir tarımı ve yerel ekonomi konularında uzmanlaşmış girdiler getirecektir. Odaklanılan oturumlar, her seferinde masa başında bulunan yeni sakinleri, uzmanları, aktivist gruplarını ve topluluklarının bir araya getirilmesini sağlayacaktır. Mersin Üniversitesi ve katılan belediyeler; mikro-ekonomik süreçler, kentsel tarım ve kentsel ekoloji ile ilgili alanlar,farklı modellerde ulaşım rotaları ve alanları, su yolları ve atık akışı, nüfus ve demografik veriler hakkında yerel bilgiler verecektir. Her oyun yinelemesinin; kentten ve üniversiteden yerel uzmanları aynı zamanda aktif STK'lardaki Hollandalı uzmanları, belirli konulardaki kullanıcıları bir araya getirmesini bekliyoruz.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şehir için Mersin CityLab yaklaşımı; çeşitli yorumlamalara açık geniş ölçüde kullanılan konudur.Genellikle; kentler, girişimler veya projeler bu ilkeleri talep ettiğinde netlik yerine karışıklık söz konusudur.Bu nedenle bu bağlamın farkında olarak hareket ediyoruz.Kapsayıcılık veya katılım iddia etmek yerine; açık bir diyaloğu kolaylaştırmayı ve şehirlerinin geleceğinden sorumlu hisseden paydaşlar ve vatandaşlar arasında paylaşılan bilgileri kullanmayı seçiyoruz. Daha sürdürülebilir bir Toroslar vaat etmek yerine; su,besin döngüsünü incelemek, uzun vadede toplumu pozitif dönüştürmeye yönelik sonuçlar ortaya koymak adına somut bir yaklaşım seçiyoruz. Şehri; insan, su, malzeme ve besin akışıyla algılamak, doğal değerlere duyarlı kentsel dönüşümün alternatif duruşunu destekleyebilir. Dahası, burada entegre bir anlayışın gerekli olduğuna inanıyoruz: İş birliği olmadan dairesel bir şehir gelişimi olamaz.İşte bu yüzden Citylab, kentsel dönüşüm konusundaki konuşmaları ılımlılaştırmak için kent oyunlarının düşük eşikli çok oyunculu arayüzü ile çalışmayı seçti.