Mersin CityLab
a collaborative planning space
en | trMersin KentLab
City Gaming ile Kapsayıcı Kentsel Vizyonlar


Mersin CityLab, çeşitli organizasyonların ve bireylerin resmi olmayan işbirlikçi bir planlama alanı olmayı hedeflemektedir.Proje mevcut kentsel planlama gündeminde başlıca iki konuya değinmektedir: Birincisi, şehir planlamada işbirliğine dayalı karar vermeye yönelik uzun vadeli kültürel değişim yaratmayı amaçlamaktır. Paydaşlar arasındaki açık diyalog; sürekli bilgi alışverişi, öğrenme ve müzakere ortamı sağlayacaktır.İkincisi, Citylab kentsel dönüşümdeki mevcut kısa vadeli yaklaşıma bir alternatif olarak düşünen döngüsel sistemlere odaklanmayı önermektedir.

Ortak Girişim


Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Amsterdam merkezli Play The City’nin CityGaming uygulaması, şu anda büyük ölçüde göçmen nüfusun yaşadığı tarih öncesi bir alanın ortak arazi kullanım planlaması içinde kapasite geliştirme çalışmaları yapmak için güçlerini birleştirmektedir.Mersin CityLab; Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ve diğer ilgili belediyelerle işbirliği içinde paydaş işbirliğini kolaylaştıracak bir altyapı olarak kurulacaktır.

Play the City, yerel ve uluslararası profesyonelleri, sosyal bilimcileri, vatandaş gruplarını ve yerel yönetimleri bir araya getirecek olan Mersin Citylab'ın omurgası olarak bir şehir oyunu geliştirmeyi hedefliyor.Oyun oturumları, döngüsel ekonomiye, enerji geçişine, iklim adaptasyonuna ve sosyal uyuma odaklanmakta olup, birlikte gelecekle ilgili gelişme vizyonları oluşturmak için  ilgililerin bilgi, fikir ve planlarını ortaya koyacaktır.Bu süreç Mersin'de gerçekleşen yasal planlama süreçleri ile ilgili olarak düzenlenecektir.

Bu sürece paralel olarak, Mersin Üniversitesi, sürece yeni bilgilerle katkıda bulunacak yirmi kişiden oluşan son sınıf öğrencisine sunulan bir mimari tasarım stüdyosu başlattı.Bu projenin oluşturulması, akademisyenlerden özel geliştiricilere, yerel politikacılar ve STK'lardan kültürel organizasyonlara ve yerel yönetimlerin profesyonel planlama ofisine kadar çeşitli grupları içeren bir kamuoyu tartışma ve bilgi paylaşım sürecinin uygulanması anlamına gelmektedir.

Arkaplanda daha fazla oku