Mersin CityLab
a collaborative planning space
en | trÖzlem Özgür Arıkan

Eczacı,bisiklet aktivisti ve ÇITTA üyesidir.Bisiklet kullanımını sürdürülebilir ve günlük yaşamda yer edinebilecek bir ulaşım aracı olarak insanları özendirirken,bisikletin kent içindeki kullanım güvenliğini arttıracak girişimlerde yer almaktadır.Bir eczacı olarak bisiklet kullanımının sağlık üzerindeki etkilerinden bahsederek bilinçlendirmeyi ve bu anlamda mersinde pozitif toplumsal bir değişimi amaçlamaktadır.

Bir bisiklet aktivisiti olarak Mersin’de Kentlerin Geleceğinde Sürdürülebilir Hareketlilik başlığı altında bisiklet kullanımının kent ve birey sağlığı için günlük yaşamın bir parçası haline nasıl getirebileceği konusunda atölyenin gelişimine yardım edecektir.Bisiklet kullanımının  alana ve kullanıcılara entregrasyonu ile ilgili  Mersin KentLab’ı desteklemeye devam edecektir.