Mersin CityLab
a collaborative planning space
en | tr


Ekim Tan; Txell BlancoSofia Arrias Bittencourt


Play the City kent oyunları aracılığıyla kamu ve özel grupları büyük ölçekli kalkınma projelerinde destekleyen küresel bir uygulamadır. Bu yöntem, Ekim Tan'ın Delft Teknoloji Üniversitesi'nde yürütülen doktora çalışmasıya ortaya çıkmıştır.Uluslararası bir görünüme sahip, çok disiplinli bir teknoloji ekibi, tasarımcı ve sosyal bilimci takımıdır. Şirket, teorik araştırmadan, pragmatik uygulamalara kadar geniş bir yelpazede projeler üstlenmelerini sağlayan, uygulama ve araştırmanın kesişimindeki bir yaklaşımı benimsemektedir. Play the City  iklim adaptasyonu, döngüsel ekonomi, göç, uygun fiyatlı konut gibi acil sorunları çözmek için oyunlar oluşturur.

Oyun formatı, işbirlikçi karar verme süreçlerine dayanan yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla farklı alanlar ve konular arasında fikir ve bilgi alışverişi için bir platform sağlar.

Ayrıca, uzmanların, politikacıların, vatandaşların ve diğer tüm ilgili tarafların, soyut kavramların oyun dinamikleri ve parçalarına çevrilmesi yoluyla karmaşık sorunları tarafsızca tartışmalarını sağlar.Farklı rolleri biraraya getirerek, bireysel konuların incelemeye alınmasına ve bunun diğer tarafların bu süreçteki konumlarına ve çıkarlarına da yansımasına izin verir.

Mersin'de, Mersin Üniversitesi ortaklarıyla birlikte Play the City, paydaşlarla  Mersin Kentlab'ı ve girişimlerini geliştirme konusundaki iletişimi kolaylaştıracak olan oyun yöntemini geliştirecek.